Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Betalingen

Disconto van 2 % voor contant betaling bij de levering
Of 30 dagen van factuur datum per overschrijving

Leveringen

De leveringen zijn in het algemeen franco gedaan (levering gratis door onszelf), behalve voor de grote kaai toebehoren (dock leveller, blokkeringsysteem Stop Truck voor de vrachtwagens en aanhangwagens) waarvoor de levering is rechtstreeks van de fabrikant naar de klant gedaan met rekening van de transport kosten in verband met de vloermeters die nodig zijn.

Algemene voorwaarden

De factuur is contant betaalbaar – netto zonder disconto – op 30 dagen na factuur datum, behalve andere schriftelijke akkoord. Elk uitstel van betaling geeft aanleiding tot nalatigheidsinterest van 15 % per jaar en de toepassing van een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 12,5 €, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van Verviers bevoegd.